Địa Chỉ Sở Xây Dựng Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Địa chỉ Sở Xây Dựng Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ Sở Xây Dựng Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
  •  Mã số thuế 3500287349
  •  Địa chỉ Số 01 Phạm Văn Đồng – Phường Phước Trung – Thành phố Bà Rịa – Bà Rịa – Vũng Tàu.
  •  Người đại diện Tạ Quốc Trung
  • Ngoài ra Tạ Quốc Trung còn đại diện các doanh nghiệp: SỞ XÂY DỰNG TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU NỘP HỘ THUẾ
  •  Điện thoại 064 852458
  •  Ngày hoạt động 1998-10-08
  •  Quản lý bởi Cục Thuế Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
  •  Loại hình DN Đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp
  •  Tình trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Địa Chỉ Sở Xây Dựng Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu – Ban Quản Lý Dự Án

Lễ bổ nhiệm lãnh đạo Sở Xây Dựng BR- VT
Lễ bổ nhiệm lãnh đạo Sở Xây Dựng BR- VT

Vị trí, Chức Năng:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là cơ quan chuyên môn thuộc UBND Tỉnh; có chức năng giúp UBND Tỉnh thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động về Tài nguyên đất, Khí tượng thủy văn, Đo đạc và Bản đồ trên địa bàn Tỉnh theo quy định của pháp luật.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND Tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản tại Kho bạc Nhà nước Tỉnh.