Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2021

Sau khi rà soát các quy định của pháp luật và tình hình kinh tế, xã hội tại địa phương, UBND tỉnh thống nhất phương án hệ số K áp dụng trong năm 2021 bằng với hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  năm 2020 được quy định tại Quyết định số 14/2020 ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh.

Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) dùng để tính giá đất theo khung giá Nhà nước. Hệ số K do UBND các tỉnh quy định và có thay đổi theo mỗi năm. Nếu đất ở vị trí có hệ số K không giống với quy định chung trong khu vực thì UBND tỉnh điều chỉnh hệ số K cao hoặc thấp hơn mức chung và được quy định trong quyết định điều chỉnh hệ số K trong giá đất năm đó tại địa phương. Nếu vẫn chưa thể định được hệ số K thì UBND tỉnh dùng hệ số điều chỉnh trước đó.
Hệ số K được xác định bằng tỷ lệ giữa giá đất chuyển nhượng thực tế (mang tính phổ biến) trên thị trường trong điều kiện bình thường tại thời điểm xác định với giá đất do UBND cấp tỉnh quy định và công bố hàng năm.
Hệ số K là gì
Hệ số K là gì
Công thức tính hệ số K đóng tiền sử dụng đất: K = Giá đất chuyển nhượng thực tế/Giá đất do UBND cấp tỉnh quy định. Từ đó, tiền sử dụng đất phải nộp cho Nhà nước để chuyển đổi sẽ bằng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định nhân với hệ số K.
Khi hệ số K tăng thì người nộp thuế, phí sẽ phải nộp cao hơn. Hiện nay, khi giao dịch mua bán nhà đất, người dân thường phải đóng 2 khoản phí gồm: phí trước bạ (0,5%) và thuế thu nhập cá nhân (2%) trên tổng giá trị chuyển nhượng. Nếu giá trị chuyển nhượng cao hơn khung giá đất hiện hành thì phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân vẫn giữ nguyên. Nếu giá trị chuyển nhượng thấp hơn hoặc bằng khung giá đất hiện hành thì sẽ nhân thêm với hệ số K.

Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2021 Cụ Thể:

TP. Vũng Tàu có hệ số điều chỉnh giá đất trên các tuyến đường thuộc đô thị từ 1,4 đến 1,7; trên các tuyến đường thuộc khu vực nông thôn là 1,4.

 

Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2021 cụ thể
Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2021 cụ thể
Theo phương án này, giá đất cụ thể được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu của từng vị trí được tính bằng giá đất do UBND tỉnh quy định nhân với hệ số K. Đối với các trường hợp không áp dụng hệ số K thì khảo sát giá đất cụ thể theo quy định.
Xem thêm bài viết: Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2021,  Bảng giá đấ Bà Rịa Vũng Tàu 2022, KDC Phước Hội Hồ Tràm. 
Thông qua việc ưu tiên khai thác những thế mạnh và năng lực cốt lõi sẵn có để mở rộng hợp tác đầu tư,TÍN TRƯỜNG THỊNH cam kết mang đến những giá trị tốt bền vững cho khách hàng, đối tác và cộng đồng địa phương, góp phần xây dựng thị trường bất động sản chuyên nghiệp, lành mạnh