Huỷ văn bản công nhận 752 căn Aqua City


Ngày 15-11, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà đã ký ban hành văn bản số 3859/SXD-QLN-TTBĐS gửi Công ty TNHH Thành phố Aqua về việc huỷ bỏ văn bản 6544 ngày 4-12-2020 và văn bản 4700 ngày 28-12-2021 về điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh tại phân khu I + V thuộc dự án Aqua City, xã Long Hưng, TP Biên Hoà.
Theo đó, về điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh tại phân khu I + V thuộc dự án Aqua City do Công ty TNHH Thành phố Aqua làm chủ đầu tư với số lượng nhà ở hình thành trong tương lai là 752 căn, Sở Xây dựng đã ban hành các văn bản 6544 và 4700.
Huỷ văn bản công nhận 752 căn Aqua City
Huỷ văn bản công nhận 752 căn Aqua City
Hủy văn bản công nhận 752 căn Aqua City. Theo văn bản Giám đốc sở Xây dựng Đồng Nai cho biết, việc bảo lãnh trong bán nhà hình thành trong tương lai đối với 752 căn nhà phải được Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn (PVcomBank) bảo lãnh theo đúng quy định của pháp luật về ngân hàng; hợp đồng bảo lãnh có thời hạn cho đến khi nhà ở được giao cho bên mua và không vượt quá thời gian, tiến độ thực hiện dự án. Đồng thời, phía chủ đầu tư phải có trách nhiệm thông báo cho Sở Xây dựng được biết trong trường hợp: “…Trường hợp không được Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam – chi nhánh Sài Gòn ký hợp đồng bảo lãnh…”.

Huỷ văn bản công nhận 752 căn Aqua City


Nhưng mới đây, phía Sở Xây dựng Đồng Nai đã nhận xác nhận từ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam – chi nhánh Sài Gòn với nội dung “Kể từ ngày được cấp cam kết cấp tín dụng đến nay, Công ty TNHH Thành phố Aqua chưa cung cấp hồ sơ để Pvcombank thực hiện thẩm định, đánh giá, xét duyệt cấp tín dụng.

Vì vậy, bằng công văn này, Pvcombank xác nhận hiện nay phía ngân hàng không thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính cho Công ty TNHH Thành phố Aqua đối với việc bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai đối với 752 căn nhà thuộc dự án Aqua City”.

Từ các cơ sở trên, Sở Xây dựng Đồng Nai quyết định huỷ bỏ văn bản số 6544 và văn bản số 4700 về điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh tại xã Long Hưng, TP Biên Hoà.

Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản đối với việc thực hiện huy động vốn bằng hình thức bán nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án.

Huỷ văn bản công nhận 752 căn Aqua City - văn bản thông báo
Huỷ văn bản công nhận 752 căn Aqua City – văn bản thông báo
Sở Xây dựng cũng thông báo các nội dung trên tới UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành có liên quan được biết để căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
du an aqua city chua du dieu kien mo ban 195903

“Về tiến độ, các phân khu của dự án Aqua City đã thi công hoàn chỉnh theo cam kết với khách hàng (tỉ lệ hoàn thành trên 92%). Về hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật, dự án đã hoàn thành 100% tiến độ.

Sẽ thực hiện các quy định của pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản đối với việc thực hiện nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án để đảm bảo quyền lợi tối ưu cho khách hàng” – chủ đầu tư nhấn mạnh.