Kế Hoạch Sử Dụng Đất Bà Rịa Vũng Tàu 2021

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng sử dụng đất Bà Rịa Vũng Tàu 2021 – 2030. Từ ngày 09 tháng 8 năm 2021 đến ngày 01 tháng 9 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất các huyện thời kỳ 2021 – 2030. Do diễn biến dịch bệnh phức tạp nên các cuộc họp thẩm định được tổ chức với hình thức trực tuyến tại các điểm yêu cầu: Ủy ban nhân dân cấp huyện, các Sở, Ban, Ngành là thành viên Hội đồng thẩm định.

Kế Hoạch Sử Dụng Đất Bà Rịa Vũng Tàu 2021 đến 2025
Kế Hoạch Sử Dụng Đất Bà Rịa Vũng Tàu 2021 đến 2025
Kí hiệu các loại đất trên bản đồ- Kế Hoạch Sử Dụng Đất Bà Rịa Vũng Tàu 2021
Kí hiệu các loại đất trên bản đồ- Kế Hoạch Sử Dụng Đất Bà Rịa Vũng Tàu 2021

Nội Dung Kế Hoạch Sử Dụng Đất Bà Rịa Vũng Tàu 2021 

Tại các cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đã thảo luận, cho ý kiến  kế hoạch sử dụng đất Bà Rịa Vũng Tàu 2021 tập trung vào một số nội dung như:
1. Hiện trạng sử dụng đất, tính hợp lý trong việc sử dụng đất và xu hướng biến động đất đai giai đoạn 2010 – 2020 trong các nhóm đất nông nghiệp, phi nông nghiệp.
2. Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch kỳ trước.
3. Về định hướng sử dụng đất, một số chỉ tiêu sử dụng đất như đất nông nghiệp, đất trồng lúa, lâm nghiệp, đất quốc phòng, an ninh, đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất cụm công nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm…
4. Về rà soát các công trình dự án trong kỳ quy hoạch.
5. Về sự thống nhất giữa các loại quy hoạch chuyên ngành.
6. Về sản phẩm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và đảm bảo tích hợp vào Cơ sở dữ liệu đất đai.
7. Về quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và ứng dụng Công nghệ thông tin trong giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Ông Nguyễn Văn Hải – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các thành viên Hội đồng thẩm định đã nghiên cứu và có các ý kiến cụ thể đối với hồ sơ kế hoạch sử dụng đất Bà Rịa Vũng Tàu 2021 – 2030 của các huyện. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện tiến hành rà soát, xác định loại đất cho phù hợp với quy định trong quy hoạch sử dụng đất, rà soát lỗi chính tả, số liệu trong báo cáo phù hợp và thống nhất với các ngành, đảm bảo số liệu có tính chính xác, đầy đủ pháp lý và có tính thời sự. Rà soát dự án, công trình có trong quy hoạch, thống nhất ranh giới, diện tích. Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện tiếp thu, chỉnh sửa, giải trình nội dung có liên quan và hoàn thiện các hồ sơ trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
Tính đến ngày 06 tháng 9 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thẩm định được kế hoạch sử dụng đất Bà Rịa Vũng Tàu 2021 của 06 đơn vị hành chính cấp huyện, 02 đơn vị là thành phố Vũng Tàu và huyện Long Điền, hiện Sở đang đôn đốc hoàn thiện hồ sơ và tiến hành thẩm định trong thời gian tới.
Xem thêm bài viết: Quy Hoạch Bà Rịa Vũng Tàu 2021, Quy Hoạch Đô Thị Hồ Tràm.. Kế Hoạch sử dụng đất Bà Rịa Vũng Tàu 2021.
Thông qua việc ưu tiên khai thác những thế mạnh và năng lực cốt lõi sẵn có để mở rộng hợp tác đầu tư, TÍN TRƯỜNG THỊNH cam kết mang đến những giá trị tốt bền vững cho khách hàng, đối tác và cộng đồng địa phương, góp phần xây dựng thị trường bất động sản chuyên nghiệp, lành mạnh.