Lâm Đồng tạm dừng giải quyết hồ sơ tách thửa 

Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng đề xuất tạm dừng giải quyết hồ sơ hợp, tách thửa đất tại các khu vực đường đi có nguồn gốc từ việc người dân hiến đất từ ngày 20/1/2022. Hãy cùng Tín Trường Thịnh tìm hiểu qua bài viết sau;

Thực hiện văn bản số 473 (ngày 20/1/2022) của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tạm dừng tiếp nhận, xem xét, giải quyết các thủ tục liên quan đến việc phân lô, tách thửa đất, xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường vừa đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét tạm dừng tiếp nhận, xem xét, giải quyết hồ sơ hợp, tách thửa đất tại các khu vực đường đi có nguồn gốc từ việc người dân hiến đất đối với hồ sơ nộp từ ngày 20/1/2022.

Lâm Đồng tạm dừng giải quyết hồ sơ tách thửa
Lâm Đồng tạm dừng giải quyết hồ sơ tách thửa

Lâm Đồng tạm dừng giải quyết hồ sơ tách thửa trên địa bàn

Lâm Đồng tạm dừng giải quyết hồ sơ tách thửa trên địa bàn
Lâm Đồng tạm dừng giải quyết hồ sơ tách thửa trên địa bàn
Tại Quyết định 473, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát kỹ các quy định pháp luật có liên quan (Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản…), đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với việc tách thửa để xây dựng nhà ở trên địa bàn cho phù hợp với quy định hiện hành.
Còn tại Quyết định số 40 (ngày 1/11/2021), UBND tỉnh Lâm Đồng quy định điều kiện tách thửa, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, trường hợp diện tích thửa đất hoặc khu đất (gồm nhiều thửa đất) nhỏ hơn 5ha thì tiến hành lập bản vẽ tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500, được UBND cấp huyện ký duyệt bản vẽ kèm theo văn bản thống nhất, trong đó thể các quy chuẩn quy định liên quan đến hạ tầng đường giao thông (chiều rộng đường đấu nối và đường nội khu trong bãi vẽ > hoặc = 7m).
Ngoài ra, đối với thửa đất hoặc khu đất đề nghị tách thửa, hợp thửa mà có diện tích từ 5.000 m2 trở lên sau khi đã trừ phần diện tích làm đường giao thông thì phải dành ít nhất 5% diện tích các thửa đất hoặc khu đất để làm hạ tầng xã hội phục vụ lợi ích công cộng…
Trường hợp diện tích thửa đất hoặc khu đất lớn hơn hoặc bằng 5ha thì tiến hành lập quy hoạch chi tiết xây dựng trình phê duyệt theo quy định để triển khai thực hiện.
Cũng tại Quyết định số 40, UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép hợp thửa cùng mục đích sử dụng đất vào trong cùng một thửa đất và không quy định diện tích, kích thước tối tiểu khi hợp thửa.
Lâm Đồng tạm dừng giải quyết hồ sơ tách thửa
Lâm Đồng tạm dừng giải quyết hồ sơ tách thửa
Lâm Đồng tạm dừng giải quyết hồ sơ tách thửa trên địa bàn : trường hợp cụ thể.
  • Đối với thửa đất ở đô thị (thuộc các phường, thị trấn) thuộc quy hoạch sử dụng đất là đất ở đô thị, UBND tỉnh Lâm Đồng quy định nhà phố: diện tích > hoặc = 40m2 và có kích thước cạnh tiếp giáp đường đối với đường đã có tên hoặc đường hẻm có lộ giới > hoặc = 10m (đường chính) hoặc các đường, đường hẻm còn lại (đường hẻm) > hoặc = 4m; nhà liên kế có sân vườn: diện tích > hoặc = 72m2 và có kích thước cạnh tiếp giáp > hoặc = 4,5 m đối với đường chính, các đường hẻm > hoặc = 64 m2 và kích thước cạnh tiếp giáp đường > hoặc =  4m;
  • nhà biệt lập: diện tích > hoặc = 250 m2 và có kích thước cạnh tiếp giáp đường > hoặc = 10m đối với đường chính, các đường hẻm diện tích >=200 m2 và kích thước cạnh tiếp giáp đường >= 10m; biệt thự: diện tích > hoặc = 400 m2 và có kích thước cạnh tiếp giáp đường > hoặc = 12 m đối với đường chính, các đường hẻm diện tích > hoặc = 250 m2 và kích thước cạnh tiếp giáp đường > hoặc = 10m…
Đối với đất nông nghiệp, UBND tỉnh quy định diện tích tối tiểu tách thửa là 500 m2 tại khu vực đô thị và 1.000 m2 tại khu vực nông thôn…