Thông Tin Mới Nhất Chứng Khoán Tân Việt Gửi Đến Nhà Đầu Tư SCB


Thông Tin Mới Nhất Chứng Khoán Tân Việt (TVSI) cho biết, nhà đầu tư nộp tiền vào tài khoản tại SCB sẽ không được hạch toán vào tài khoản chứng khoán và không rút tiền được.

Thông tin mới nhất Chứng khoán Tân Việt (TVSI) vừa gửi thông báo tới các nhà đầu tư. Cụ thể, hiện nay, tài khoản chuyên dụng của TVSI mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đang bị đóng băng, Nhà đầu tư nộp tiền vào tài khoản tại SCB sẽ không được hạch toán vào tài khoản chứng khoán và không rút tiền được.

Thông Tin Mới Nhất Chứng Khoán Tân Việt
Thông Tin Mới Nhất Chứng Khoán Tân Việt
Vì vậy, để hoạt động giao dịch chứng khoán tại TVSI của Nhà đầu tư được thuận tiện và không bị gián đoạn, TVSI đề nghị nhà đầu tư không nộp tiền vào tài khoản chuyên dụng tại SCB, từ nay cho đến khi có thông báo tiếp theo.
TVSI cho biết, nhà đầu tư vẫn có thể sử dụng bình thường tài khoản chuyên dụng của công ty tại các ngân hàng khác.

Thông Tin Mới Nhất Chứng Khoán Tân Việt (TVSI) công bố mua lại trái phiếu trước hạn


Trước đó, Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) công bố kế hoạch mua lại trái phiếu trước hạn của 5 doanh nghiệp, tổng giá trị hơn 2.000 tỉ đồng.
Các tổ chức phát hành thông qua đại lý là TVSI đã thông báo về kế hoạch mua lại trái phiếu trước hạn của nhiều doanh nghiệp trong quý IV/2022 và năm 2023 với tổng giá trị 2.140 tỉ đồng.
Cụ thể như sau: CTCP Hưng Thịnh Land sẽ mua lại trước hạn toàn bộ 4 triệu trái phiếu đã phát hành vào ngày 28.12.2021 (đáo hạn ngày 28.12.2023). Thời gian dự kiến mua bắt đầu vào ngày 24.11.2022 và dự kiến hoàn thành mua lại trong 30 ngày kể từ ngày bắt đầu mua. Lô trái phiếu này có giá trị 400 tỉ đồng.
Thông Tin Mới Nhất Chứng Khoán Tân Việt - Kế Hoạch Mua Lại Trước Hạn CTy Hưng Thịnh Land
Thông Tin Mới Nhất Chứng Khoán Tân Việt – Kế Hoạch Mua Lại Trước Hạn CTy Hưng Thịnh Land

CTCP Gotec Land cam kết mua lại trước hạn toàn bộ 6 triệu trái phiếu được phát hành vào ngày 15.10.2021 (đáo hạn ngày 15.10.2025), giá trị phát hành 600 tỉ đồng. Thời gian dự kiến mua lại không muộn hơn ngày 30.6.2023.

CTCP TNHH Nam Land lên kế hoạch mua lại trước hạn toàn bộ 4 triệu trái phiếu được phát hành ngày 13.7.2021 (đáo hạn ngày 13.7.2024), tổng giá trị phát hành 900 tỉ đồng. Thời gian dự kiến mua lại không muộn hơn ngày 30.6.2023.

Thông Tin Mới Nhất Chứng Khoán Tân Việt - Cty CP Thương Mại Công Nghệ An Phát
Thông Tin Mới Nhất Chứng Khoán Tân Việt – Cty CP Thương Mại Công Nghệ An Phát
CTCP Thương mại Công nghệ An Phát có kế hoạch mua lại lô 2 triệu trái phiếu phát hành ngày 30.12.2020 (đáo hạn ngày 30.12.2028), giá trị phát hành 200 tỉ đồng. Mục đích phát hành để cơ cấu lại các khoản nợ, bao gồm mua lại trái phiếu phát hành và thanh toán khoản vay tín dụng.
Trong đó, công ty dự kiến mua lại trước hạn tối thiểu 50% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành, tương đương 1 triệu trái phiếu ngay khi có thể nhưng không muộn hơn ngày 31.12.2022. Sau đó, mua lại toàn bộ số lượng trái phiếu còn lại ngay khi có thể nhưng không muộn hơn ngày 31.3.2023.
Thông Tin Mới Nhất Chứng Khoán Tân Việt - Cty CP Năng Lượng Thiên Niên Kỷ
Thông Tin Mới Nhất Chứng Khoán Tân Việt – Cty CP Năng Lượng Thiên Niên Kỷ
CTCP Năng lượng Thiên niên kỷ mua lại trước hạn một phần 2,5 triệu trái phiếu đã phát hành, ứng với tổng mệnh giá 250 tỉ đồng. Tổng khối lượng trái phiếu dự kiến mua trước hạn là 40 tỉ đồng.
Giá mua bằng tổng mệnh giá trái phiếu, các khoản lãi và tất cả khoản tiền khác phát sinh nhưng chưa được thanh toán trên trái phiếu đó tính đến (nhưng không gồm cả) ngày mua lại trước hạn. Phương thức tổ chức mua lại là mua lại trực tiếp từ người sở hữu trái phiếu theo hình thức mua lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của tổ chức phát hành.
Việc mua lại trái phiếu có thể được chia thành nhiều đợt cho đến khi mua lại hết số lượng trái phiếu dự kiến mua. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 4.2022 (từ ngày 09.11 đến 18.11.2022).